Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Thánh lễ truyền chức linh mục